Stanowisko AREA na temat zakazów jakie od 1 stycznia 2022 wprowadziło Rozporządzenie F-gazowe

Stanowisko AREA na temat zakazów jakie od 1 stycznia 2022 wprowadziło Rozporządzenie F-gazowe

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie kolejny zakaz wprowadzania pewnych urządzeń do obrotu, który sprawia, że wszystkie hermetycznie zamknięte urządzenia chłodnicze i mroźnicze do użytku komercyjnego będą musiały zawierać czynniki chłodnicze o współczynniku GWP niższym niż 150. Podobne ograniczenie dotyczy też wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych o wydajności 40 kW lub większej. 

Od kilku miesięcy wielu instalatorów i producentów żywi obawy dotyczące tych nowych ograniczeń, szczególnie w odniesieniu do stosowania substancji łatwopalnych w niektórych lokalizacjach, przy niejasnej interpretacji tego, co jest, a co nie jest objęte zakazem, oraz niepewności co do znaczenia terminu "wprowadzanie do obrotu".

AREA przedstawiła swoje stanowisko w tych kwestiach, bazując także na interpretacjach ze strony Komisji Europejskiej.

Materiał w języku polskim do pobrania po zalogowaniu dla Członków  Krajowego Forum Chłodnictwa.

Materiał w języku angielskim jest dostępny bez logowania.  

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

Warsztaty Amoniakalne

Warsztaty Amoniakalne

Termin: 06-10-2022 do 07-10-2022
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 10-10-2022 do 12-10-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Chillventa 2022

Chillventa 2022

Chilleventa 2022 odbędzie się w dniach 11-13 października w Messe Norymberga.
Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowelizacja ustawy

Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane, ma nie tylko na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh