Opiniowanie stanowiska w zakresie SZWO - do 8 maja 2022

Opiniowanie stanowiska w zakresie SZWO - do 8 maja 2022

W dniu 28 kwietnia 2022 r. Parlament RP otrzymał z instytucji UE dokument zawierający Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 COM(2022) 151. MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA zaprasza Członków KFCh do zaopiniowania propozycji stanowiska. 

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

Warsztaty Amoniakalne

Warsztaty Amoniakalne

Termin: 06-10-2022 do 07-10-2022
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

BIAŁYSTOK - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 10-10-2022 do 12-10-2022
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Chillventa 2022

Chillventa 2022

Chilleventa 2022 odbędzie się w dniach 11-13 października w Messe Norymberga.
Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowelizacja ustawy

Zmiany w obszarze kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji – nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane, ma nie tylko na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2022 KFCh