Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do Państwa prośbę o wzięcie udziału w konsultacjach. W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA8) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r. Projekt stanowi realizację zapowiedzi polskiego rządu dotyczących konieczności przeprowadzenia deregulacji w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym w szczególności w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. W projekcie przewidziane zostały przepisy zgrupowane w ramach komponentów:

  • ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie;
  • prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej;
  • prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Projekt został 5 kwietnia br. skierowany do konsultacji, które potrwają 30 dni. Z projektem ustawy można zapoznać się pod linkiem LINK  Uwagi należy zgłaszać w tabeli: 

W nowym pakiecie deregulacyjnym przewidziano niemal 50 różnych zmian, które mają dotyczyć 35 ustaw.

W ramach pakietu zaproponowano m.in. ułatwienie rozpoczynania działalności gospodarczej. Główne propozycje to wprowadzenie zasady, że osoba wykonująca działalność nierejestrową powinna posługiwać się numerem PESEL, oraz likwidacja wątpliwości odnośnie możliwości prowadzenia drobnej działalności przez cudzoziemców.

Projekt zakłada również m.in. skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z obecnych 12 do 6 dni, elektronizację postępowań przed Krajowa Izbą Odwoławczą, rozszerzenie instytucji tzw. wezwania miękkiego oraz zmiany w zakresie dofinansowania wykształcenia młodych pracowników.

Pakiet obejmuje także wprowadzenie zasady, zgodnie z którą każdy dodawany obowiązek dla biznesu ma wiązać się z jednoczesną likwidacją innego obciążenia. Okres vacatio legis dla zmian dotyczących przedsiębiorców ma zostać z kolei wydłużony do co najmniej 6 miesięcy. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Zobacz również

Szkolenia

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 26-09-2024 do 27-09-2024
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Światowy Dzień Chłodnictwa

Światowy Dzień Chłodnictwa

Światowy Dzień Chłodnictwa już po raz piąty świętujemy 26 czerwca w dzień urodzin lorda Kelvina. Celem święta jest zwiększania świadomości...
Badanie delfickie stanowiące element procesu prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Badanie delfickie stanowiące element procesu prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Zapraszamy do udziału w badaniu delfickim, mającym na celu poznanie Państwa opinii związanych m.in. z rozwojem branż w regionach, stanowiącym element...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh