III Warsztaty Amoniakalne

III Warsztaty Amoniakalne odbyły się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh w diach 23-24 X 2013r. pod Honorowym Patronatem KFCh. 

W tegorocznych III Amoniakalnych Warsztatach wzięło udział łącznie 71 osób, w tym osoby sprawujące nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi w 31 dużych firmach działających na terenie Polski, zajmujących się przetwórstwem: warzyw, owoców, mięsa, mleka, ryb oraz wytwarzaniem leków.

 

Pismo do Zarządu KFCh odnośnie objęcia Warsztatów Honorowym Patronatem.

  • Pismo Kujawsko-Pomorskiego CSiC do Zarządu KFCh

Program III Amoniakalnych Warsztatów pod adresem: 

  • Program III Warsztatów Amoniakalnych

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 03-06-2024 do 05-06-2024
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Egzamin F-gazowy sprawdzający wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu

Termin: 05-06-2024
Obowiązkowy egzamin do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Ekspert KFCh w audycji Polskiego Radia "Cztery Pory Roku"

Ekspert KFCh w audycji Polskiego Radia "Cztery Pory Roku"

Ekspert KFCh w audycji Polskiego Radia "Cztery Pory Roku"
Konferencja branżowa dla Członków Forum 7 czerwca 2024 Białobrzegi k/Zegrza

Konferencja branżowa dla Członków Forum 7 czerwca 2024 Białobrzegi k/Zegrza

Konferencja tylko dla Członków Forum. W programie min: Kierunek zmian w europejskiej legislacji – wyzwania przed branżą HVACR, Zmiany w rozporządzeniu...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh