Fala renowacji - konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Fala renowacji - konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Szacuje się, że obecnie budynki odpowiadają za 40 % zużycia energii i 36 % emisji CO2 w UE. Renowacja budynków w Europie jest potrzebna, aby UE zrealizowała swoje cele klimatyczne.

W październiku ubiegłego roku Komisja rozpoczęła falę renowacji, aby promować programy poprawiające charakterystykę energetyczną budynków. Środki z unijnego funduszu na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii o wartości 750 mld euro będą dostępne na wsparcie wysiłków państw członkowskich na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakładce konsultacje programów i strategii pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwojpraca-technologia/konsultacje-programow-i-strategii został udostępniony do konsultacji publicznych, projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: IC6) wraz z załącznikiem do projektu uchwały tj. Długoterminową Strategią Renowacji, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2021 r.

Strategia przedstawia diagnozę wyzwania, jakim jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego oraz prezentuje ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące dalszego kształtowania polityki publicznej w obszarze wsparcia renowacji budynków, a także trzy scenariusze (w tym scenariusz rekomendowany) termomodernizacji zasobów budowlanych do 2050.

 

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Termin: 20-05-2021 do 21-05-2021
*w sprawie ceny prosimy o kontakt z organizatorem
Kurs lutowaczy gazowych/lutowanie twarde

Kurs lutowaczy gazowych/lutowanie twarde

Termin: 25-05-2021 do 28-05-2021
kurs pełny 4 dni kurs skrócony 2 dni *w sprawie ceny prosimy o kontakt z organizatorem

Aktualności

Przegląd rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (517/2014) - nowe informacje

Przegląd rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (517/2014) - nowe informacje

W ramach przeglądu europejskiego rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (517/2014) jest rozważany zakaz stosowania czynnika R410A...
Nota informacyjna IRR "Carbon footprint of the cold chain"

Nota informacyjna IRR "Carbon footprint of the cold chain"

Według szacunków IIR, 12% żywności wyprodukowanej na świecie w 2017 r.  zostało utraconych z powodu niedostatecznego łańcucha chłodniczego. Sprawniejszy...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh