Fala renowacji - konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Fala renowacji - konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Szacuje się, że obecnie budynki odpowiadają za 40 % zużycia energii i 36 % emisji CO2 w UE. Renowacja budynków w Europie jest potrzebna, aby UE zrealizowała swoje cele klimatyczne.

W październiku ubiegłego roku Komisja rozpoczęła falę renowacji, aby promować programy poprawiające charakterystykę energetyczną budynków. Środki z unijnego funduszu na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii o wartości 750 mld euro będą dostępne na wsparcie wysiłków państw członkowskich na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakładce konsultacje programów i strategii pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwojpraca-technologia/konsultacje-programow-i-strategii został udostępniony do konsultacji publicznych, projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: IC6) wraz z załącznikiem do projektu uchwały tj. Długoterminową Strategią Renowacji, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2021 r.

Strategia przedstawia diagnozę wyzwania, jakim jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego oraz prezentuje ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące dalszego kształtowania polityki publicznej w obszarze wsparcia renowacji budynków, a także trzy scenariusze (w tym scenariusz rekomendowany) termomodernizacji zasobów budowlanych do 2050.

 

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

WARSZAWA - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 27-09-2023 do 29-09-2023
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

BYDGOSZCZ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 28-09-2023 do 29-09-2023
Szkolenie przygotowujące i egzamin niezbędny do otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

POLAGRA - EKSPERCI - Punkt Konsultacji Technicznych i	Prawnych

POLAGRA - EKSPERCI - Punkt Konsultacji Technicznych i Prawnych

Pan Robert Grejcz, Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa, będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące aktualnych zmian legislacyjnych w branży...
Noty informacyjne IIR

Noty informacyjne IIR

Wykorzystanie Internetu Rzeczy i Sztuczna Inteligencją w Chłodnictwie i Klimatyzacji. 55 Nota informacyjna dotycząca technologii chłodniczych. Łatwopalne...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh