Fala renowacji - konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Fala renowacji - konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Szacuje się, że obecnie budynki odpowiadają za 40 % zużycia energii i 36 % emisji CO2 w UE. Renowacja budynków w Europie jest potrzebna, aby UE zrealizowała swoje cele klimatyczne.

W październiku ubiegłego roku Komisja rozpoczęła falę renowacji, aby promować programy poprawiające charakterystykę energetyczną budynków. Środki z unijnego funduszu na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii o wartości 750 mld euro będą dostępne na wsparcie wysiłków państw członkowskich na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakładce konsultacje programów i strategii pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwojpraca-technologia/konsultacje-programow-i-strategii został udostępniony do konsultacji publicznych, projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: IC6) wraz z załącznikiem do projektu uchwały tj. Długoterminową Strategią Renowacji, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2021 r.

Strategia przedstawia diagnozę wyzwania, jakim jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego oraz prezentuje ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące dalszego kształtowania polityki publicznej w obszarze wsparcia renowacji budynków, a także trzy scenariusze (w tym scenariusz rekomendowany) termomodernizacji zasobów budowlanych do 2050.

 

Zobacz również

Szkolenia

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 09-03-2021 do 10-03-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 09-03-2021 do 11-03-2021
Szkolenie przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu UDT

Aktualności

Opracowanie WHO "Plan działania na rzecz poprawy i zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniach w kontekście COVID-19"

Opracowanie WHO "Plan działania na rzecz poprawy i zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniach w kontekście COVID-19"

Zadaniem dokumentu jest min. pomoc w analizie systemów HVAC w celu wdrożenia, w razie potrzeby, różnych zaproponowanych działań poprawiających zdolność...
Nota informacyjna IRR dotycząca powietrznych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń

Nota informacyjna IRR dotycząca powietrznych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń

Materiał do darmowego pobrania dla Członków KFCh. Nota informacyjna zawiera szczegółowe opracowanie zasad i stanu techniki w zakresie technologii...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2021 KFCh