Fala renowacji - konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Fala renowacji - konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Szacuje się, że obecnie budynki odpowiadają za 40 % zużycia energii i 36 % emisji CO2 w UE. Renowacja budynków w Europie jest potrzebna, aby UE zrealizowała swoje cele klimatyczne.

W październiku ubiegłego roku Komisja rozpoczęła falę renowacji, aby promować programy poprawiające charakterystykę energetyczną budynków. Środki z unijnego funduszu na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii o wartości 750 mld euro będą dostępne na wsparcie wysiłków państw członkowskich na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakładce konsultacje programów i strategii pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwojpraca-technologia/konsultacje-programow-i-strategii został udostępniony do konsultacji publicznych, projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: IC6) wraz z załącznikiem do projektu uchwały tj. Długoterminową Strategią Renowacji, uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2021 r.

Strategia przedstawia diagnozę wyzwania, jakim jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego oraz prezentuje ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące dalszego kształtowania polityki publicznej w obszarze wsparcia renowacji budynków, a także trzy scenariusze (w tym scenariusz rekomendowany) termomodernizacji zasobów budowlanych do 2050.

 

Do pobrania

Zobacz również

Szkolenia

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

ŁÓDŹ - Przygotowanie do Certyfikacji F-gazowej i egzamin

Termin: 16-04-2024 do 18-04-2024
Szkolenie przygotowujące do egzaminu i egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu F-gazowego z Urzędu Dozoru Technicznego
Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Instalator urządzeń chłodniczych - wejście do zawodu

Termin: 22-04-2024 do 24-04-2024
Pierwszy krok dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)

Aktualności

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!

NAJWIĘKSZA BRANŻOWA ORGANIZACJA CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA! CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH STOWARZYSZEŃ AREA, EPEE i IRR. ZAPRASZAMY PRZYŁĄCZ...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2024 KFCh