Ekoprojekt w chłodnictwie - przepisy obowiązujące od 1 marca 2021

Ekoprojekt w chłodnictwie - przepisy obowiązujące od 1 marca 2021

Wszystkie produkty mają wpływ na środowisko naturalne w czasie ich cyklu życia, obejmującego wszystkie etapy tj. od wykorzystania surowców i zasobów naturalnych, poprzez produkcję, pakowanie, transport, użytkowanie, recykling do ostatecznego unieszkodliwiania tych produktów. Więcej niż 80% wpływu na środowisko mają decyzję podejmowane już na etapie projektowania produktów. W celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko produktów, w tym urządzeń do użytku domowego oraz stosowanych w sektorach usług i przemysłu została wydana dyrektywa ramowa 2005/32/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Komisja Europejska opracowała rozporządzenia wykonawcze do ww. dyrektyw zawierające wymagania dotyczące poszczególnych grup urządzeń. Rozporządzenia te są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia ich wejścia w życie.

LODÓWKI I SZAFY CHŁODNICZE
Z dniem 1 marca 2021 r. rozporządzenie nr 643/2009 zostanie uchylone i zastąpione rozporządzeniem (UE) 2019/2019 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych. Po raz pierwszy regulacja zawiera wymogi dotyczące możliwości naprawy i recyklingu, które przyczynią się do realizacji celów gospodarki obiegowej poprzez poprawę żywotności, konserwacji, ponownego użycia, modernizacji, zdolności do recyklingu i postępowania z odpadami dotyczącymi urządzeń.

URZĄDZENIA CHŁODNICZE Z FUNKCJĄ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
Wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej będą miały zastosowanie od dnia 1 marca 2021 roku.

Więcej informacji i odwołania do dokumentów na stronie Ministerstwa Klimatu pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/ekoprojekt

Zobacz również

Szkolenia

Biuro Krajowego Forum Chłodnictwa

Instalator urządzeń chłodniczych - wejście do zawodu

Termin: 04-12-2023 do 06-12-2023
Pierwszy krok dla wszystkich zaczynających pracę z urządzeniami chłodniczymi (pompami ciepła, klimatyzatorami, szafami chłodniczymi etc.)

Aktualności

XXI edycja konferencji: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju już 5 grudnia 2023

XXI edycja konferencji: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju już 5 grudnia 2023

Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji...
Przegląd rozporządzenia REACH

Przegląd rozporządzenia REACH

PFAS, czyli związki per- i polifluoroalkilowe, zwane potocznie forever chemicals, to każda substancja, która zawiera co najmniej jeden całkowicie...
zobacz wszystkie Aktualności
© 2023 KFCh