Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa

Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa (MICH) jest organizacją międzyrządową, skupiającą aktualnie 60 państw członkowskich, które łącznie zamieszkuje ponad 2/3 społeczności światowej. Instytut został założony w roku 1908, a jego siedzibą od początku działalności jest Paryż.

MICH stanowi międzynarodowe forum wymiany myśli i doświadczeń wynikających z nauki i technologii oraz promuje i upowszechnia rozwój techniki i technologii chłodniczej. Intensywnie zajmuje się aktualnymi problemami w skali międzynarodowej, takimi jak: jakość i bezpieczeństwo żywności, budownictwo mieszkaniowe i komercyjne,  ochrona środowiska (globalne ocieplenie, ochrona warstwy ozonowej), efektywnośc energetyczna oraz rozwój krajów najbiedniejszych (żywność, zdrowie).

KFCh jest od lat pełnoprawnym Członkiem Międzynarodowego Instytut Chłodnictwa współpracując z polskimi delegatami do Komisji  MICH.

 

 

 

X