EPEE

EPEE - Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska składa się z firm, które projektują, produkują i instalują technologie grzewcze, chłodzące i zamrażające.

Na przestrzeni lat wielokrotnie miało miejsce efektywne współdziałanie, uzgadnianie i popieranie wspólnych stanowisk w ważnych sprawach dla chłodnictwa i wymiana doświadczeń KFCh i AREA z EPEE w Polsce i na arenie międzynarodowej.

 

X