Współpraca międzynarodowa

AREA - European Association of Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pump Contractors z siedzibą w Brukseli
MICH - L’Institut International du Froid z siedzibą w Paryżu
EPEE - European Partnership for Energy and the Environment z siedzibą w Brukseli

Jesteśmy wieloletnim Członkiem Europejskiego Zrzeszenia Chłodniczych Firm Instalacyjno-Serwisowych AREA oraz Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa (MICH). Przystąpiliśmy do EPEE – europejskiego zrzeszenia producentów urządzeń chłodniczych. Dzięki temu posiadamy najświeższe informacje o polityce dotyczącej naszej branży (nieomal z pierwszej ręki z Brukseli) i możliwość wpływania na jej kształt na forum europejskim co ma obecnie decydujące znaczenie dla naszej krajowej legislacji. Nasi przedstawiciele gdy była taka potrzeba wchodzili w skład organów doradczych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Efektem międzynarodowej współpracy jest projekt szkoleń i certyfikacji REAL SKILLS EUROPE, który zrealizowaliśmy wspólnie z czołowymi ośrodkami chłodniczymi z 7 państw.

Współpracę z międzynarodowymi organizacjami Zarząd KFCh powierzył:

Robert Grejcz - Członek Zarządu
Grzegorzowi Michalskiemu - Członek Zarządu.

X