PLAN SZKOLEŃ CENTRÓW SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI działających pod patronatem KFCh 2018.


PODLASKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Białystok]  
Lp. Typ szkolenia styczeń

luty

marzec

kwiecień
   maj

1.
Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej
(Prowadzi KFCh jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego) 

termin w trakcie ustalania


 
GDAŃSKIE  CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI 
Lp. Typ szkolenia styczeń luty marzec
kwiecień

maj
1. Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej (Prowadzi MASTA jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego) 16-17
23-24

13-14
19-20

13-14

2. moduł CH-1:
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie
 


 
3. moduł CH-2:
ZASADY MONTAŻU I OBSŁUGI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH


 
 
 4. moduł CH-3:
SPRĘŻARKI CHŁODNICZE: BUDOWA + DZIAŁANIE + UŻYTKOWANIE

       
5. moduł CH-6: 
PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA 
 6. moduł CH-7: 
CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA: WŁASNOŚCI UŻYTKOWE
         
 7. CH – d Amoniakalne urządzenia chłodnicze: Bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego  

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Bydgoszcz] 
  L.p. Tytuł szkolenia

styczeń

luty marzec kwiecień maj
1. Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej (Prowadzi METALKO jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego) 
15-16 9-10
11-12
2. Budowa, serwisowanie instalacji chłodniczych na CO2

26-28

 3. Szkolenie i egzamin państwowy na Uprawnienia Elektroenergetyczne dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji ( szkolenie trwa 1 dzień)    10    21  


4.

Mechanik Urządzeń Chłodniczych (szkolenie trwa 7 dni i jest podzielone na 2 etapy)

 
I etap
19-22
II etap9-11


5. Maszynista Chłodni/ Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych, 6 dni

12-17
21-26
6.

Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych – 4 dni


19-22
 
 
7.

VII Warsztaty dla osób nadzorujących amoniakalne instalacje chłodnicze -2 dni 

 
 8. Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji (cykl I)           
9. Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji (cykl II)  10. Kurs lutowaczy gazowych – lutowanie twarde
kurs pełny (4 dni)
kurs skrócony (2 dni)
15-18 19-22
9-12


11. Monter instalacji wentylacyjnych   22


 12.  Monter klimatyzatorów typu split i multisplit
20

25
 13.  Zasady projektowania systemów chłodzenia  14. Diagnostyka i Naprawa Elektryki –Elektroniki  w Klimatyzacji Samochodowej – III stopień (2 dni)
 
 
15.  Diagnostyka i Naprawa Części Chłodniczej w Klimatyzacji Samochodowej – II stopień (2 dni)    


16.  Dogrzewacze w nowoczesnych silnikach Diesla –diagnostyka i naprawa    

17. 

Maszynista Chłodni/  Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych – II stopień-2 dni

       I etap
21-22
 II etap
12-13
18. 

Seminarium dla kadry sprawującej nadzór nad funkcjonowaniem amoniakalnych instalacji chłodniczych i innych.

I etap
24-26
 II etap
8-9
     

  

ŁÓDZKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Łódź]  - w trakcie aktualizacji
Lp. Typ szkolenia styczeń

luty

marzec

kwiecień
maj
1. Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej
(Prowadzi Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego)

6-8

6-8 10-12 8-10
 2. Egzamin na certyfikat f-gazowy
(Prowadzi Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa jako jednostka oceniająca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego)

5 5 9 7
 3.  Szkolenie f-gazowe - klimatyzacja w pojazdach
(Prowadzi Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego)
 

Ogłaszamy jako jednostka oceniająca wg ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881) termin egzaminu, który odbędzie się 2 lutego br. – na terenie Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 C w Białymstoku. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do dnia 22 stycznia 2018 r. pod numerem telefonu 660-538-933.


 

  dd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

X