PLAN SZKOLEŃ CENTRÓW SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI działających pod patronatem KFCh 2017.


PODLASKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Białystok]  
Lp. Typ szkolenia sierpień

wrzesień

pażdziernik

listopad
    grudzień
1. Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej
(Prowadzi KFCh jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego) termin w trakcie ustalania 
GDAŃSKIE  CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI 
Lp. Typ szkolenia sierpień wrzesień październik
listopad

grudzień
1. Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej (Prowadzi MASTA jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego) 29-30
12-13
26-27

10-11
24-25

5-6
19-20
2. moduł CH-1:
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie
 


 
3. moduł CH-2:
ZASADY MONTAŻU I OBSŁUGI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH


 
 
 4. moduł CH-3:
SPRĘŻARKI CHŁODNICZE: BUDOWA + DZIAŁANIE + UŻYTKOWANIE

       
5. moduł CH-6: 
PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA 
 6. moduł CH-7: 
CZYNNIKI CHŁODNICZE I NOŚNIKI CIEPŁA: WŁASNOŚCI UŻYTKOWE
         
 7. CH – d Amoniakalne urządzenia chłodnicze: Bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego  

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Bydgoszcz] 
  L.p. Tytuł szkolenia

sierpień

wrzesień październik listopad grudzień
1. Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej (Prowadzi METALKO jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego)  24-25 21-22 5-6
7-8
2. Szkolenie i egzamin państwowy na Uprawnienia Elektroenergetyczne dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji ( szkolenie trwa 1 dzień)

27
11


3.

Mechanik Urządzeń Chłodniczych (szkolenie trwa 7 dni i jest podzielone na 2 etapy)

 
I etap:
23-26
II etap:13-15


4. Maszynista Chłodni/ Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych, 6 dni


20-25
5.

Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych – 4 dni


9-12  
 
6.

VII Warsztaty dla osób nadzorujących amoniakalne instalacje chłodnicze -2 dni 19-20
 
 7. Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji (cykl I)      2-3     
8. Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji (cykl II)  
9-10

9. Kurs lutowaczy gazowych – lutowanie twarde
kurs pełny (4 dni)
kurs skrócony (2 dni)
28-31
2-5 13-16
18-21

10. Monter instalacji wentylacyjnych  
12

 11.  Monter klimatyzatorów typu split i multisplit

11

 12.  Zasady projektowania systemów chłodzenia  


4-5
13. Diagnostyka i Naprawa Elektryki –Elektroniki  w Klimatyzacji Samochodowej – III stopień (2 dni)
 28-29
 
14.  Diagnostyka i Naprawa Części Chłodniczej w Klimatyzacji Samochodowej – II stopień (2 dni)    


15.  Dogrzewacze w nowoczesnych silnikach Diesla –diagnostyka i naprawa    30

16.   Konferencja CO2       20-21   
        

  

ŁÓDZKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Łódź]  - w trakcie aktualizacji
Lp. Typ szkolenia sierpień

wrzesień

październik

listopad
grudzień
1. Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej
(Prowadzi Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego)
3-5 7-9 5-7
 2. Egzamin na certyfikat f-gazowy
(Prowadzi Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa jako jednostka oceniająca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego)


2 6 4
 3.  Szkolenie f-gazowe - klimatyzacja w pojazdach
(Prowadzi Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego)10  

Ogłaszamy jako jednostka oceniająca wg ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881) termin egzaminu, który odbędzie się 14 listopada 2017 r. – na terenie Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 C w Białymstoku. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do dnia 6 listopada 2017 r. pod numerem telefonu 660-538-933.

 

  dd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

X