PODLASKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Białystok]  

Szkolenia prowadzi KFCh jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego

Lp.

Typ szkolenia

luty

marzec

kwiecień

1.

Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej

27-28

26-27

23-24

 

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Bydgoszcz] 

Zgłoszenia:

Szkolenia prowadzi METALKO jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego

Lp.

Typ szkolenia

luty

marzec

kwiecień

1.

Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej

3-4

14-15

26-27

5-6

2.

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

27-28

3.

Budowa i serwis instalacji CO2

 

 4.

Napełnianie zbiorników ciśnieniowych (certyfikat UDT)

21

 

 

 

GDAŃSKIE  CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI 

Szkolenia prowadzi MASTA jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego

Lp.

Typ szkolenia

luty

marzec

kwiecień

1.

Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej

11-12

2.

Certyfikaty dla Personelu: CH-1 Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia i przeciwdziałanie

 

ŁÓDZKIE CENTRUM SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI  [Łódź]  

Szkolenia prowadzi Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa jako jednostka szkoląca wpisana do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego

Lp.

Typ szkolenia

luty

marzec

kwiecień

1.

Przygotowanie do Certyfikacji f-gazowej

18-19

10-11

21-22

 2.

Egzamin na certyfikat f-gazowy

20

12

23

 3. 

Szkolenie f-gazowe - klimatyzacja w pojazdach

 

 * TERMINY SZKOLEŃ MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE 


X