Real Skills Europe


W PIERWSZYCH MIESIĄCACH CERTYFIKACJI Z POZYTYWNYM SKUTKIEM PODDAŁO SIĘ 40 chętnych – dostęp do szkoleń i certyfikacji został udzielony 180 osobom.


REAL-SKILLS-EUROPE to pierwszy w polskiej branży chłodnictwa i klimatyzacji innowacyjny oraz multimedialny projekt szkoleń i certyfikacji z wykorzystaniem zalet e-learningu stanowiący nadbudowę nad certyfikacją "ozonową" i f-gazową - udostępniony w 2012r. Więcej informacji na stronie: http://realskillseurope.eu/?lang=6

Projekt został opracowany w oparciu o osiągnięcia brytyjskiego programu zapobiegania i redukcji wycieków czynników chłodniczych zakończonego w 2009r., polegającego na zwiększaniu świadomości szkodliwości przeciekających urządzeń chłodniczych. Efektywne szkolenia i certyfikacja powinny przełożyć się na redukcję wycieków z instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych nawet o ponad 25%. Osiągnięcie podobnego poziomu w krajach partnerskich mogłoby w znacznym stopniu wpłynąć na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Projekt REAL-SKILLS-EUROPE to certyfikacja, użyteczne informacje i wytyczne oraz narzędzia pozwalające na radzenie sobie z wyciekami czynników chłodniczych. Opracowane materiały są dostępne dla specjalistów z branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła zainteresowanych poprawieniem efektywności energetycznej i aspektem kosztowym obsługiwanych instalacji oraz ochroną środowiska. Te kwestie nie są już obojętne właścicielom instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, którzy mogą zapoznać się ze swoimi obowiązkami. W efekcie REAL-SKILLS-EUROPE powstało międzynarodowe centrum szkoleń. Została stworzona możliwość akredytacji dla specjalistów w zakresie redukcji wycieków czynników chłodniczych.

REAL-SKILLS-EUROPE jest prowadzony przez zespół europejskich instytucji edukacyjnych, badawczych i branżowych, które w swoich krajach odgrywają znaczącą rolę naukową, wspieraniu branży chłodnictwa i klimatyzacji oraz badaniach i innowacji. Angażują one w projekt uczestników rynku w swoich krajach, w tym podmioty odpowiedzialne za szkolenia zawodowe.

 

X