Szkolenia i certyfikację z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, na które zapotrzebowanie zgłaszają
Pracodawcy z naszej branży, realizujmy poprzez ośrodki działające pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa:

             Podlaskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Białymstoku

             Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Gdańsku

             Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Bydgoszczy

             Łódzkie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Łodzi

Kontakt:

Białystok:
Podlaskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa
Pan dr Jerzy Gagan, tel.: 604-479-777; e-mail: j.gagan@pb.bialystok.pl

Gdańsk:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa MASTA;
Pan inż. Jerzy Stachowiaktel.: (58) 522-64-70; e-mail: masta@masta.com.pl

Bydgoszcz:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Bydgoszczy - METALKO, 
Pan Grzegorz Starszak i Pani Magdalena Firgolska,  tel.: (52) 374 80 73
e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.plmagdalena.firgolska@metalko.com.pl

Łódź: 
Łódzkie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa -
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie 
Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa w Łodzi
Pani mgr. inż. Urszula Stęplewska, tel.: (42) 674-64-14, 
e-mail: urszula.steplewska@och-ibprs.pl


 

X