System szkoleniowy KFCh

Szkolenia i certyfikacja jest prowadzona pod egidą KFCh w 5 Centrach Szkoleń i Certyfikacji:

 1. Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Poznaniu
 2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Bydgoszczy
 3. Łódzkie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwaw Łodzi
 4. Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwaw Gdańsku
 5. Podlaskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Białymstoku

Szkolenia

Począwszy od 2006 r. "świadectwo kwalifikacji", o którym mowa w ustawie ozonowej, jest bezwzględnie potrzebne wszystkim osobom zajmującym się czynnikami chłodniczymi z grupy HCFC (czyli m.in. R22). Dotyczy to zarówno monterów i serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak i osób sprzedających lub kupujących wspomniane czynniki.

Krajowe Forum Chłodnictwa pismem z dnia 21 czerwca 2004r. dokonało wymaganego zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności szkoleniowej Ministrowi Gospodarki zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1263).

Szkolenia realizowane pod egidą KFCh od wielu lat należą do najwyżej ocenianych w branży chłodnictwa i klimatyzacji.

Aktualnie (tj. w 2012 r.) egzaminy i szkolenia realizuje kilka ośrodków w Polsce, w tym szczególnie godne polecenia działające pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa (we współpracy z Politechnikami i SIMP). Są to:

 1. Poznań:
  Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa -
  SYSTHERM, kontakt: Pani Katarzyna Jastrzębowska
  tel.: (61) 850-75-50, 850-75-05 
  e-mail: KJastrzebowska@systherm.pl
   
 2. Bydgoszcz:
  Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w Bydgoszczy -
  METALKO, kontakt: Pan Grzegorz Starszak i Pani Magdalena Firgolska, 
  tel.: (52) 374 80 73
  e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl; magdalena.firgolska@metalko.com.pl
   
 3. Łódź:
  Łódzkie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa -
  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
  ODDZIAŁ CHŁODNICTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
  kontakt: Pani mgr. inż. Urszula Stęplewska, tel.: (42) 674-64-14,
  e-mail: urszula.steplewska@och-ibprs.pl
   
 4. Gdańsk:
  Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa -
  MASTA; kontakt: Pan inż. Jerzy Stachowiak
  tel.: (58) 522-64-70 
  e-mail: masta@masta.com.pl
   
 5. Białystok:
  Podlaskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa
  zarządzane przez Fundację na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej z siedzibą w Białymstoku
  kontakt: Pan dr Jerzy Gagan, tel.: 604-479-777; e-mail: jerzygag@pb.bialystok.pl

Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem 842/2006 „w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych” (F-gazów), w całej Unii – czyli też w Polsce – od 4 lipca 2009 r. wszedł w życie wymóg posiadania odpowiednich certyfikatów dla osób i firm wykorzystujących czynniki HFC. Przypomnijmy, że do czynników HFC należą m.in. R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A oraz R507.

Jednak ze względu na fakt, że projekt stosownej ustawy wciąż jest opracowywany w Ministerstwa Środowiska, Polska nie wdrożyła systemu certyfikacji personelu i firm do krytycznej daty 4 lipca 2009 r.

Ze względu na opóźnienia w tworzeniu legislacji, nie ma obecnie możliwości uzyskania w Polsce certyfikatów w zakresie stosowania F-gazów. Dopiero ustawa określi kto i na jakich warunkach będzie mógł wydawać certyfikaty personalne i firmowe. Obecnie zgodnie ze stanowiskiem Ministra Środowiska honorowane są w zakresie f-gazowym certyfikaty "ozonowe".

Należy pamiętać, że opóźnienia w certyfikacji nie zwalniają właścicieli urządzeń z ich obowiązków, takich jak: odpowiednie oznakowanie, posiadanie karty urządzenia, okresowe kontrole szczelności, czy zapobieganie emisji czynnika przez zapewnienie odzysku. A wszystko to powinno być wykonywane przez wykwalifikowany personel, o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu zawodowym (tyle, że jeszcze nie musi to być potwierdzone certyfikatem „F-gazowym”).

X