Składki członkowskie (roczne) są płatne do 31 marca każdego roku na konto KFCh  nr: 06 1050 1038 1000 0022 4011 8824 w ING Bank Śląski i uzależnione od wysokości przychodów w poprzednim roku obrotowym zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania Członków z dnia 15 maja 2015 r..

Skala i wysokość Składek Członkowskich od 2016r.:

  • przychody do 1 mln zł - składka 600 zł/rok
  • przychody od 1 mln zł do 5 mln zł - składka 1.700 zł/rok
  • przychody od 5 mln zł do 10 mln zł - składka 2.000 zł/rok
  • przychody powyżej 10 mln zł - składka 3.600 zł/rok 

Składki opłacane na rzecz KFCh można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 


X