Procedura przystąpienia do Krajowego Forum Chłodnictwa nie jest skomplikowana. Aby ją uruchomić, wystarczy pobrać i wypełnić jednostronicową deklarację członkowską (link obok), a następnie wysłać ją do Biura KFCh:

  • e-mailem na adres: biuro@kfch.pl
  • oraz listem na adres:
    "Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców
    ul. Ostrobramska 75C
    04-175 Warszawa

Nasz Statut wymaga, aby kandydat na członka Forum uzyskał tzw. "rekomendację" dwóch obecnych członków KFCh. Rekomendacja nie polega jednak na pisaniu listów pochwalnych. Członkowie wprowadzają do Forum nową firmę poprzez złożenie podpisów na deklaracji wypełnionej przez kandydata. Zaświadczają tym samym o rzetelności rekomendowanego przez nich przedsiębiorstwa.

Biuro Forum przesyła informację o wpłynięciu deklaracji do wszystkich członków KFCh, którzy w ciągu tygodnia mogą zgłaszać ewentualne zastrzeżenia do przyjęcia danej firmy do naszej organizacji. Takie uwagi zawsze muszą zawierać rzeczowe uzasadnienie. Potencjalne zastrzeżenia, jeśli wystąpią, są rozpatrywane przez kolegialne gremium zwane Sądem Dyscyplinarnym KFCh (groźnym tylko z nazwy).

W przypadku braku uwag, po tygodniu od wpłynięcia deklaracji do Biura KFCh, Zarząd Forum podejmuje formalną uchwałę w sprawie przyjęcia kolejnej firmy w poczet członków Krajowego Forum Chłodnictwa.

Fakt ten jest komunikowany wszystkim członkom oraz ogłaszany w elektronicznych i tradycyjnych mediach branżowych. Między innymi, na łamach miesięcznika "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" ukazuje się notatka o działalności nowego członka KFCh, wraz z jego danymi teleadresowymi, kolorowym logo oraz zdjęciem szefa firmy (wedle życzenia). To dopiero początek czerpania korzyści z członkostwa w Forum...

Przed przystąpieniem zapoznaj się z dokumentami:
Statut KFCh
Kodeks etyczny KFCh
Wysokość składek członkowskich

X