Zainicjowanie przez KFCh prac nad systemem szkolnictwa zawodowego dla branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła

X