Przekazanie stanowiska KFCH w sprawie ekoprojektu dla ogrzewaczy i podgrzewaczy wody
KFCh przekazało do Ministerstwa Gospodarki w sprawie do projektu Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące wymagań ekoprojektu  dla  ogrzewaczy  i  podgrzewaczy wody - Lot 1 i 2 (w tym pompy ciepła) - 13 III 2013 - Grzegorz Michalski - Członek Zarządu, Józef Kisielnicki i Aleksander Archanowicz - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. odnawialnych źródeł energii, Jerzy Stachowiak i Bolesław Gaziński - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. szkoleń, certyfikacji i uprawnień zawodowych. 

X