Spotkanie w sprawie nowelizacji unijnej legislacji f-gazowej
Przedstawiciel KFCh wziął udział  w spotkaniu w sprawie nowelizacji unijnej legislacji f-gazowej w Ministerstwie Środowiska - 7 III 2013 - dr Andrzej Sadowski (Pełnomocnik Zarządu KFCh) i Bolesław Gaziński - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. szkoleń, certyfikacji i uprawnień zawodowych.

X