Krajowe Forum Chłodnictwa Partnerem Konferencji ATMOsphere w Warszawie

X edycja konferencji ATMOsphere Europe, 16-17 października 2019 roku w Warszawie Airport Hotel Okęcie.

DLA CZŁONKÓW KRAJOWGO FORUM CHŁODNICTWA ZNIŻKA 20%.

Najważniejszym tematem spotkania będą rozwiązania dla branży HVAC&R wykorzystujące naturalne czynniki chłodnicze. W ciągu 2 dni będzie im poświęcone ponad 50 prezentacji. W konferencji weźmie udział ponad 400 najważniejszych ekspertów z branży, w tym przedstawicieli rządów, producentów, użytkowników końcowych, organizacji pozarządowych i naukowych.

Przedmiotem dyskusji będą najnowsze wdrożenia w zakresie naturalnych czynników chłodniczych, zmiany w przepisach i standardach oraz innowacje technologiczne. Wszystkie wystąpienia podczas sesji plenarnej (w głównej sali) będą symultanicznie tłumaczone na język polski i angielski. W miarę jak walka z globalnym ociepleniem przyspiesza, rozwiązania pro środowiskowe, które są przyjazne dla biznesu, a przy tym opłacalne, stają się koniecznością dla branży HVAC&R.

Konferencja ATMOsphere Europe to europejska edycja ogólnoświatowej serii konferencji poświęconych rozwojowi technologii naturalnych czynników chłodniczych. Wielowątkowy program porusza zagadnienia z różnych obszarów.

Unikalność konferencji ATMOsphere polega na stworzeniu jedynego w swoim rodzaju miejsca spotkań dla wszystkich kluczowych graczy w branży HVAC&R. Celem konferencji jest wymiana aktualnej wiedzy oraz możliwość nawiązania wzajemnych kontaktów.

ATMOsphere Europe pozwala użytkownikom końcowym zaoszczędzić pieniądze – i pomóc środowisku – poprzez stworzenie platformy wymiany doświadczeń na temat najlepszych energetycznie i najbardziej ekologicznych rozwiązań HVAC&R, dzięki prezentacjom dotyczącym innowacyjnych technologii oraz spotkaniom z liderami poszczególnych branż. Ważnym celem jest zabezpieczenie się przed spodziewanymi w przyszłości zmianami w otoczeniu prawnym na skutek regulacji krajowych i międzynarodowych, co jest szczególnie istotne w kontekście przyspieszających działań na rzecz zatrzymania zmiany klimatu.

Tegoroczna konferencja ATMOsphere Europe przyniesie nowe i odświeżone podejście do technologii, przypadków biznesowych i kontaktów ze specjalnym uwzględnieniem doświadczenia końcowych klientów.

Pełen przegląd polityki Unii Europejskiej, standardów i regulacji
Przepisy F-gazowe przyjęte przez UE mają na celu zredukowanie emisji fluorowanych czynników chłodniczych o 79% do 2030 roku. Regulacje mają ogromny wpływ na przemysł oraz wprowadzanie technologii opartych o naturalne czynniki chłodnicze jako najbardziej zrównoważonych i przyszłościowych.

Konferencja ATMOsphere Europe w Warszawie skupi się na najnowszych osiągnięciach technologicznych spowodowanych przez rosnącą cenę czynników z grupy HFC i nadchodzących zakazach stosowania gazów o najwyższym GWP w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych – począwszy od 2020 roku. Zwrócona zostanie również uwaga na przeszkody w postaci standardów budowlanych, nie pozwalających na używanie palnych czynników chłodniczych oraz na potrzebę wsparcia ze strony regulatorów w celu usunięcia tych barier.

Uwzględniając lokalizację konferencji, szczególny nacisk zostanie położony na wyzwania i możliwości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie stanowi świetną okazję, aby otrzymać bezpośredni kontakt i odpowiedź od wiodących graczy na tym rynku.ATMOsphere Europe jest wiodącą platformą dla regulatorów i ekspertów rządowych, aby zabrać głos i zaprezentować obecne i planowane założenia, które będą miały wpływ na otoczenie biznesowe. Wobec wycofywania czynników HFC z rynku oraz nadchodzącego od 2020 roku zakazu ich stosowania, podczas ATMOsphere Europe zaplanowany jest panel na temat polityki regulacyjnej z udziałem najważniejszych przedstawicieli strony rządowej, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej.

ATMOsphere Europe 2019 obejmuje między innymi:

 • symultaniczne tłumaczenie na język polski i angielski (sesje plenarne na sali głównej);
 • bezpłatny wstęp dla przedstawicieli przemysłu, użytkowników końcowych, dziennikarzy i przedstawicieli rządu;
 • fundusz na podróż o wartości do 1000 EUR dla nowych użytkowników końcowych;
 • dyskusje o Najlepszych Praktykach: Prywatne sesje tylko dla użytkowników końcowych w celu poufnej wymiany informacji;
 • Komitet Doradczy Użytkowników Końcowych: Współpraca pomiędzy użytkownikami końcowymi a ATMO Europe w celu stworzenia lepiej dostosowanych treści;
 • zwięzły, 2-dniowy program program pełen trendów rynkowych, sesji dotyczących technologii i polityki, dyskusji panelowych, nawiązywania kontaktów, sprawozdań z realizacji, wizyt na obiektach, warsztatów i innych wydarzeń

Treść konferencji:

 • Panele użytkowników końcowych
 • Prezentacje
 • Regulacje i standardy na szczeblu krajowym i międzynarodowym
 • Prezentacje na temat innowacyjnych technologii
 • Trendy rynkowe i technologiczne
 • Panele dyskusyjne
 • Szkolenia
 • Warsztaty
 • Wizyty na obiektach
 • Współpraca między ekspertami   

Kontakt:
W razie pytań proszę kontaktować się (w języku angielskim) z Lydia Matthaeus  lydia.matthaeus@shecco.com.

opublikowano na stronie 10 września 2019X