"Zakaz serwisowy" po 2019 roku dla urządzeń zawierających 404A i 507

W przypadku czynników chłodniczych 404a oraz 507a, dotyczy to urządzeń o napełnieniu około 10 kg. Zakaz stosowania, do dnia 1 stycznia 2030, nie będzie dotyczy F-gazów poddanych regeneracji, a także czynników chłodniczych poddanych recyklingowi, stosowanych do istniejących urządzeń chłodniczych, o ile zostały one odzyskane z takich urządzeń. Zakaz nie dotyczy też sprzętu wojskowego i urządzeń przeznaczonych do schładzania produktów do temperatur poniżej –50 °C. 

Podstawa prawna: Artykuł 13 rozporządzenia UE nr 517/2014


X