Konsultacje Polityki ekologicznej państwa 2030

KFCh podniosło kwestię znaczenia efektywności energetycznej urządzeń dla realizacji założeń Polityki ekologicznej państwa 2030.
W kontekście odnawialnych źródeł KFCh wspiera pompy ciepła, które są uniwersalnym źródłem OZE w polskich warunkach klimatycznych.
Zebrani zgodzili się, że pomiędzy organizacjami branżowymi a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska powinna być rozszerzana współpraca.


X