Spotkanie z ukraińską organizacją chłodniczą

Delegację ukraińską podjęli Andrzej Żółciak - Członek Zarządu, Marek Czarnacki - Członek Rady Nadzorczej. Delegacji ukraińskich chłodników przewodniczył Sergij Anaszkin - Dyrektor Stowarzyszenia Chłodnictwa Ukrainy.

Strona ukraińska była zainteresowana rolą oraz kierunkami działania KFCh i przełożeniem takich relacji na swoją aktywność na Ukrainie. KFCh podzieliło się doświadczeniami w jaki sposób porusza z organami rządowymi zagadnienia związane z branżą chłodniczą oraz z działalności na szczeblu międzynarodowym.

To pierwsze takie spotkanie z ukraińską organizacją, które było okazją także do poznania problemów branży chłodniczej za wschodnią granicą.

 
X