Przedstawiciel KFCh we Władzach AREA (Air-conditioning and Refrigeration European Association)

Po raz pierwszy przedstawiciel KFCh został powołany do władz (Air conditioning and Refrigeration European Association) www.area-eur.be.

Wiceprezes Zarządu KFCh Grzegorz Michalski od wielu lat zaangażowany jest w działalność KFCh.
Jego aktywność na arenie międzynarodowej została doceniona także w ramach AREA, w której działa z ramienia KFCh.

Warto również przypomnieć, że KFCh od wielu lat przynależy do AREA i że w roku 2010 Walne Zebranie Członków AREA miało miejsce w Krakowie.

Jest to sukces całej polskiej branży chłodnictwa. Gratulujemy !X