Konferencja KFCh pt.: ”Branża chłodnicza w obliczu aktualnych uregulowań prawnych” – Targi INSTALACJE 2018

Konferencja ”Branża chłodnicza w obliczu aktualnych uregulowań prawnych” organizowana przez Krajowe Forum Chłodnictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie odbyła się 24 kwietnia 2018 r. podczas Targów INSTALACJE ‘2018 w Poznaniu.

Patronat honorowy i merytoryczne wsparcie Konferencja uzyskała z:

·        Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,

·        Ministerstwo Środowiska – osobiście Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,

·        Urząd Dozoru Technicznego - osobiście Prezes Andrzej Ziółkowski.

Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników z branży chłodniczej, klimatyzacyjnej oraz pomp ciepła z firm całej Polski.  Uczestnicy mogli wysłuchać merytorycznych prezentacji przedstawicieli urzędów kształtujących krajową legislację f-gazową oraz zapoznać się ze zmianami regulacji 2017/2018 oraz wchodzącymi właśnie w życie, które wpływają na funkcjonowanie firm chłodniczych.

Zgromadzonych powitał i otwarcia Konferencji dokonał Prezes Zarządu KFCh – Pan Robert Grejcz.

Pani Agnieszka Tomaszewska (Radca Ministra) z Ministerstwa Środowiska wystąpiła z prezentacją pt. „Ostatnie zmiany w legislacji f-gazowej” omawiając szczegółowo  zmiany, wprowadzone nowelizacją ustawy f-gazowej w ubiegłym roku. Rozwiała ostatnie wątpliwości co do stosowania f-gazów po roku 2020 i przedstawiła procedury właściwego zbywania urządzeń chłodniczych, które to kwestie nadal bywają dyskutowane w branży. Omówiła także system kar i praktyczne aspekty ich stosowania i wymierzania zaznaczając wsparcie KFCh w sformułowaniu tych przepisów w taki sposób by były jak najmniej dotkliwe dla firm uczciwych, a jednak dotkliwe dla firm, które nie zasługują na pobłażanie. Zwróciła uwagę na niuanse dotyczące certyfikacji w zakresie obsługi urządzeń ruchomych i konieczności dostosowania kart urządzeń do wymogów zmienionego Centralnego Rejestru operatorów do 1 sierpnia br.

Zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów szczegółowo omówiła Pani Patrycja Goworek zawiadująca tym działem w BOWOiK. Przedstawiła podmioty i urządzenia podlegające wpisowi do CRO. Jednocześnie wskazała wprowadzone od roku ubiegłego udogodnienia w zakresie prowadzenia kart urządzeń i administrowania. Przypomniała osobom certyfikowanym, że od bieżącego roku mogą one uzyskiwać informację drogą elektroniczną o wpisach w kartach urządzeń z wykorzystaniem numeru ich certyfikatów. Dopełnieniem prezentacji była praktyczna demonstracja działania systemu CRO / kart urządzeń.

Urząd Dozoru Technicznego był reprezentowany przez Pana Dariusza Cendlewskiego oraz Pana Krzysztofa Rudziewicza z Departamentu Techniki, Wydziału Elektromobilności i Nowych Technologii, którzy przedstawili temat budzący duże zainteresowanie środowiska: „Certyfikacja przedsiębiorców – minimalne wymagania obowiązujące od marca 2018 r.” . W prezentacji zostały poruszone zagadnienia techniczne i prawne, związane z uzyskaniem certyfikatów dla przedsiębiorców. Wystąpienie skupiło się głównie na zmianach jakie weszły w życie w związku z nowelizacją ustawy f-gazowej. Poruszono również problemy, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy przygotowujący się do kontroli, oraz przedstawiono wymogi stawiane przez przepisy prawa.
Prezentacja Urzędu Dozoru Technicznego jest do pobrania pod adresem: www.udt.gov.pl/archiwum/1576-konferencja-branza-chlodnicza-w-obliczu-aktualnych-uregulowan-prawnych

Wszystkie wystąpienia spotkały się z żywą reakcją - w trakcie prezentacji jak i po nich uczestnicy zadawali pytania na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

X