Upływający termin dostosowania procedur i systemów dokumentacji czynności

Urząd Dozoru Technicznego przypomina o konieczności uzupełnienia wyposażenia i zaktualizowaniu procedur oraz systemów dokumentowania czynności do aktualnych wymagań do 22 marca br.

Przypomnienie o tym obowiązku zamieszczono pod adresem:

www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1552:certyfikaty-dla-przedsiebiorcow-w-zakresie-szwo-i-f-gazow&catid=88:udt-aktualnosci&Itemid=555

Planowane jest dodawanie kolejnych informacji jednak ze względu na spodziewaną aktualizację strony UDT adres może zostać zmieniony w najbliższych dniach.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi aktami prawnymi by dopełnić obowiązków:
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności  przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. 2017.2417),

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U. 2017.2410).

X