Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorstw - akcja informacyjna Ministerstwa Finansów


Ministerstwo Finansów zwróciło się do KFCh o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o Jednolitym Pliku Kontrolnym VAT, co z chęcią czynimy. W poprzednich latach obowiązkiem zostały objęte już duże, małe i średnie firmy.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem tym zostaną objęte także mikroprzedsiębiorstwa – które mogą już rozpocząć testowanie tego systemu. Tym bardziej, że jak zapewnia Ministerstwo Finansów przewidziane są szybsze zwroty VAT za październik, listopad i grudzień br., dla firm, które już teraz zaczną korzystać z tego systemu.

Ministerstwo Finansów poleca korzystanie przedsiębiorcom z bezpiecznej i bezpłatnej aplikacji do pobrania pod adresem:   www.jpk.mf.gov.pl 

Zachęcamy więc do pobrania ulotki informacyjnej pod adresem:
www.kfch.pl/s/p/artykuly/70/70/2017%20MF%20JPK%20-%20ULOTKA.pdf 

oraz korzystania w miarę potrzeby ze strony internetowej przygotowanej przez Ministerstwo Finansów (po naciśnięciu na poniższy baner):


Ministerstwo Finansów udostępniło także nagranie instruktażowe dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego pod adresem:   www.youtube.com/watch?v=f9Oh5c58tQk


X