Eksperci KFCh powołani do Komisji Egzaminacyjnych w zakresie OZE przy Urzędzie Dozoru Technicznego

Dotarła do nas miła wiadomość z Urzędu Dozoru Technicznego, że do Komisji Egzaminacyjnych w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii z ramienia KFCh na 4-letnie kadencje powołano:

1. Karola Bema,
2. Pawła Buczaka,
3. Adama Dudara,
4. Jerzego Gagana,
5. Wiesława Gazdę,
6. Przemysława Jakóbowskiego,
7. Adam Łapińskiego,
8. Michał Łukaszuka,
9. Andrzeja Różyckiego,
10. Jerzego Stachowiaka,
11. Kamila Śmierciewa.

Gratulujemy !

X