II KONFERENCJA CO2 – WYKORZYSTYWANIE CO2 W CHŁODNICTWIE – PRZYSZŁOŚĆ CHŁODNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I HANDLOWEGO pod Honorowym Patronatem KFCh - Bydgoszcz, 20-21 XI 2017
2017-11-20

Patronatem Honorowym KFCh została objęta II KONFERENCJA CO2WYKORZYSTYWANIE CO2 W CHŁODNICTWIE – PRZYSZŁOŚĆ CHŁODNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I HANDLOWEGO
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o bezpośredni kontakt z Centrum Szkoleń i Certyfikacji KFCh w Bydgoszczy - tel. 504 241 764 lub magdalena.firgolska@metalko.com.pl.

Konferencja skierowana jest do użytkowników instalacji chłodniczych m.in.: sieci handlowych, sklepów, zakładów przetwórstwa owocowego, mięsnego, rybnego, obiektów sportowych a także projektantów, instalatorów i serwisantów instalacji chłodniczych z wykorzystaniem CO2.


Organizatorzy oferują:

- płaszczyznę wymiany praktycznych doświadczeń,

- możliwość zapoznania się z trendami oraz rozwiązaniami technicznymi panującymi w chłodnictwie  z wykorzystaniem CO2,

- prezentacje i porady specjalistów,

- spotkanie całej branży chłodniczej,

- pozyskanie, poszerzenie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy
i funkcjonowania instalacji chłodniczych na CO2,

- wzrost świadomości i wiedzy na temat CO2 (R744) jako czynnika chłodniczego.

PLANOWANY PROGRAM KONFERENCJI:

I Blok tematyczny* 

1. CO2 jako czynnik chłodniczy

2. Podstawowe cykle chłodnicze, własności termodynamiczne CO2 (R744)

3. Układy chłodnicze podkrytyczne, nadkrytyczne, kaskadowe,

4. Układy chłodnicze na CO2, podstawy ich pracy (wykres logP-h i T-S)

5. Podstawowe elementy układów chłodniczych (sprężarka, skraplacz, parownik, przewody rurowe, elementy rozprężne, akumulator, zbiornik ciekłego czynnika, filtro-osuszacz, zawory serwisowe, automatyka itp)

II Blok tematyczny* 

1. Podstawy systemów kontroli układów na CO2

2. Planowanie i przygotowanie instalacji do uruchomienia, procedury instalacyjne

3. Serwisowanie instalacji, napełnianie instalacji czynnikiem CO2

4. Praktyczne przykłady funkcjonowania układów na CO2

5. Aspekty ekonomiczne - porównanie do innych rozwiązań.

* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tematyce szkolenia.


X