Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Rozwoju

Konieczność wydania rozporządzeń wykonawczych wynika z nowelizacji ustawy f-gazowej z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1567). 

Zdaniem KFCh przedstawione projekty wymagają znacznego dopracowania i należy kontynuować prace merytoryczne nad projektami rozporządzeń Ministra Rozwoju by nakładane obowiązki były bardziej dostosowane do specyfiki firm serwisowych oraz by następowało ich odciążanie w zakresie sprawozdawczości.


X