Konsultacje Ministerstwa Energii w sprawie uregulowań dotyczących Unii Energetycznej

KFCh wsparło w swoim stanowisku projektowane zwiększenie roli kogeneracji/poligeneracji oraz pomp ciepła w energetyce unijnej.

X