Stanowisko KFCh dla Ministerstwa Energii ws. koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce

W stanowisku KFCh w szczególności wskazano na konieczność ujęcia zagadnień wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży chłodu w sposób bardziej czytelny. Wskazano zalety produkcji chłodu w systemie rozproszonym i zwrócono przy tym uwagę na rozwiązania poligeneracyjne.

X