Spotkanie z Urzędem Dozoru Technicznego

Przedstawiciele KFCh wskazali na konieczność dobrej współpracy pomiędzy UDT i firmami. Przekazali także uwagę na problemy firm związane z zakresem wymaganych procedur oraz zaproponowali stałe ujednolicanie praktyki w poszczególnych oddziałach UDT.

X