Smutna wiadomość - odszedł Prezes Bolesław Gaziński

Msza św. odbędzie się w dn. 04.04.2017r. w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej ul. Naramowicka 156 w Poznaniu.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu przy ul. Jasna Rola o godz. 14.00.

Bolesław Gaziński należał do osób szanowanych i był jednym z najbardziej cenionych ekspertów w branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
Twórca Systhermu był przy tym osobą powszechnie znaną i lubianą w naszym środowisku. 

Jego nieoczekiwane odejście jest wielką stratą nie tylko dla naszej organizacji, ale również dla całego naszego środowiska. Trudno wyliczyć wszystkie Jego zasługi i pola aktywności…

Działalność zawodową rozpoczął w 1972 roku.
Przez ponad 20 lat pracował w Zakładzie Ogrzewnictwa i Klimatyzacji Politechniki Poznańskiej.
Pracę doktorską wykonał z zakresu efektywności stosowania układów chłodniczych w klimatyzacji. Był promotorem wielu prac magisterskich i inżynierskich na kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej, oraz autorem niezliczonych publikacji, na których wychowało się kilka pokoleń chłodników.
Prowadził Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa wykazując wielkie zaangażowanie i aktywność.
Dni Chłodnictwa – których jest twórcą – dzięki Jego staraniom były od kilkudziesięciu lat ważnym dla środowiska wydarzeniem branżowym. 

Dr inż. Bolesław Gaziński podejmował także liczne inicjatywy społeczne na rzecz Krajowego Forum Chłodnictwa, zasiadając w organach KFCh i pełniąc przez wiele lat rozliczne funkcje - Członka Zarządu KFCh, Członka Rady Nadzorczej, Członka Sądu Dyscyplinarnego a także Członka Zespołu d/s Szkoleń i Certyfikacji KFCh  i Uprawnień Zawodowych oraz Ekspertem KFCh.

Dr inż. Bolesław Gaziński był także aktywnym członkiem SIMP pełniąc funkcję Przewodniczącego Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji w Poznaniu oraz Wiceprzewodniczącego Sekcji Głównej SIMP w Warszawie.

Będzie nam Go bardzo brakowało ...

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składa w imieniu własnym oraz całego Związku Pracodawców Krajowego Forum Chłodnictwa

Zarząd KFCh     

X