Konsultacje w sprawie zmiany ustawy f-gazowej 2017

Rządowe prace mają na celu finalne dostosowanie krajowej legislacji f-gazowej do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.  w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz legislacji na nim opartej. 

KFCh uznaje za potrzebne ujednolicenie krajowej i unijnej legislacji f-gazowej.

X