Ankieta dotycząca kontroli odnośnie wywiązywania się z obowiązków w zakresie krajowej legislacji f-gazowej


Kwestia przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania krajowej ustawy f-gazowej zarówno w firmach serwisowych jak i u operatorów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła budzi nadal wątpliwości, w szczególności odnośnie jej istnienia / właściwej intensywności u operatorów - właścicieli instalacji.

W celu potwierdzenia sytuacji w tej kwestii w roku ubiegłym (początek nowego roku może być dobrą okazją ku temu) zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zakreślenie kilku odpowiedzi w naszej bardzo krótkiej ankiecie:

Pytania 1-3 dotyczą przeprowadzenia kontroli w Państwa firmie lub jej braku,

Pytania 3-9 dotyczą przeprowadzenia kontroli u znanych Państwu operatorów / właścicieli instalacji lub ich braku – miejsca, terminu i zakresu przeprowadzonych kontroli.

Zapraszamy do udziału w ankiecie do 20 stycznia br. pod adresem:       www.surveymonkey.com/r/5N6Q26N

X