Prezentacja KFCh podczas ogólnopolskiego szkolenia Służby Celnej

Podczas ogólnopolskiego szkolenia dla Służby Celnej w Krakowie KFCh przeprowadził krótką prezentację o czynnikach chłodniczych informując zebranych także o coraz bardziej dostrzegalnym przez firmy napływie do Polski czynników chłodniczych z nielegalnych źródeł  (w tym R-22).

Firmom zwłaszcza z centralnej części naszego kraju oferowane są coraz częściej czynniki chłodnicze nieznanego pochodzenia (w tym R-22).

Osoby zajmujące się taką działalnością i świadczące usługi w oparciu o taką ofertę muszą sobie zdawać obecnie sprawę z konsekwencji karnych oraz tego, że stosując substancje pochodzące z wątpliwych źródeł nie działają profesjonalnie i narażają instalacje swoich klientów jak i w skrajnych przypadkach samych siebie na niebezpieczeństwo.

X