Zapraszamy do nabycia Przewodnika „AREA i F-gazy" zarówno firmy serwisowe jak i operatorów instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Wydawnictwo zyskało na aktualnosci po uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 12 lipca 2017 r. nowelizacji do ustawy f-gazowej.

WYDAWNICTWO STANOWI DOSKONAŁE I NAJLEPSZE DOSTĘPNE NA RYNKU KOMPENDIUM WIEDZY O ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I UCHYLENIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 842/2006.

  1. Dla Członków KFCh - 12,30 ZŁ BRUTTO (+ koszt wysyłki 11 zł BRUTTO, powyżej 10 egz. - 0 zł) - Cena promocyjna.
  2. Dla pozostałych zainteresowanych firm - 36,90 ZŁ BRUTTO (+ koszt wysyłki 11 zł BRUTTO - do 10 egz.).

Wysyłka zamówienia następuje po dokonaniu wpłaty na rachunek nr: 06 1050 1038 1000 0022 4011 8824 .

Zapytania, zamówienia i dane do wystawienia faktury prosimy przesyłać na adres: BIURO@KFCH.PL

Dane techniczne wydawnictwa: 40 stron A4, papier, okładka kreda 170g, środki kreda 130g, kolor 4+4, oprawa szyta na dwie zszywki.

SPIS TREŚCI:

WYKAZ SKRÓTÓW
PRZEDMOWA
I - PODSTAWA PRAWNA  
II - DEFINICJE
III - OGRANICZANIE EMISJI
IV - KONTROLE SZCZELNOŚCI  
V - PROWADZENIE DOKUMENTACJI  
VI - ODZYSKIWANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO  
VII - SZKOLENIA I CERTYFIKACJA  
VIII - OGRANICZENIA W ZAKRESIE WPROWADZANIA DO OBROTU
IX - OBRÓT F-GAZAMI  
X - OBRÓT URZĄDZENIAMI NIEHERMETYCZNIE ZAMKNIĘTYMI  
XI - ETYKIETOWANIE CZYNNIKA PODDANEGO RECYKLINGOWI LUB REGENERACJI  
XII - ZAKAZ STOSOWANIA F-GAZÓW  
XIII - FABRYCZNE NAPEŁNIANIE URZĄDZEŃ  
XIV - OGRANICZANIE ILOŚCI CZYNNIKÓW HFC WPROWADZANYCH DO OBROTU  
ZAŁĄCZNIK 1 - KLUCZOWE DATY  
ZAŁĄCZNIK 2 - TABELA ZGODNOŚCI PRZEPISÓW  
ZAŁĄCZNIK 3 - OBRÓT F-GAZAMI


X