Aktualności KFCHPrzyjmowane są zapisy na majowe terminy szkoleń i certyfikacji w Białymstoku - 4 V 2016


W ostatnich dniach miało nieautoryzowane składanie ofert przez firmę bezprawnie powołującą się na KFCh - 18 IV 2016


Zarząd KFCh odbył telekonferencję w celu omówienia spraw bieżących - Robert Grejcz, Grzegorz Michalski, Wojciech Żmigrodzki, Marek Czarnacki, Wacław Maniawski - Zarząd KFCh - 8 IV 2016


Firma IT 2 Sp. z o.o. dołączyła do grona KFCh - 21 III 2016


Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu zwraca się do firm o przestrzeganie warunków prowadzenia elektronicznej bazy danych i rejestru oddanych do użytku w br. - 21 III 2016


Bardzo licznie zgromadzeni Członkowie KFCh postawili wiele pytań dotyczące rozpoczętej realizacji krajowej legislacji f-gazowej w wyniku wydanych w styczniu br. rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej - 18 II 2016


Firma Fricold Tomasz Barczok dołączyła do grona KFCh - 15 II 2016


W konferencji na zaproszenie jej organizatora wziął udział przedstawiciel KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 15 II 2016

X