Aktualności KFCHZarząd KFCh odbył telekonferencję w celu omówienia spraw bieżących - Robert Grejcz, Grzegorz Michalski, Wojciech Żmigrodzki, Marek Czarnacki, Wacław Maniawski - Zarząd KFCh - 8 IV 2016


Firma IT 2 Sp. z o.o. dołączyła do grona KFCh - 21 III 2016


Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu zwraca się do firm o przestrzeganie warunków prowadzenia elektronicznej bazy danych i rejestru oddanych do użytku w br. - 21 III 2016


Bardzo licznie zgromadzeni Członkowie KFCh postawili wiele pytań dotyczące rozpoczętej realizacji krajowej legislacji f-gazowej w wyniku wydanych w styczniu br. rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej - 18 II 2016


Firma Fricold Tomasz Barczok dołączyła do grona KFCh - 15 II 2016


W konferencji na zaproszenie jej organizatora wziął udział przedstawiciel KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 15 II 2016


Podpisanie listu intencyjnego w zakresie promocji szkoleń - Prezes Zarządu KFCh Robert Grejcz - 9 II 2016

2018-05-02
Walne Zebranie Członków KFCh, Warszawa 18 V 2018
2018-04-24
Konferencja pt.: Branża chłodnicza w obliczu aktualnych uregulowań prawnych - 24 IV 2018
X