Aktualności KFCHW ostatnich dniach mają miejsce wzmożone kontakty telemarketingowe z firmami chłodniczymi wraz wprowadzaniem w błąd co do współpracy z KFCh - 4 XII 2015W spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Gospodarki wzięli udział przedstawiciele KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Jerzy Stachowiak - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego KFCh - 9 XI 2015


Otwarcia V Warsztatów Amoniakalnych dokonano z udziałem przedstawiciela Władz KFCh - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 22-23 X 2015


W jubileuszowych uroczystościach na zaproszenie Dyrekcji Technikum Chłodniczego wzięli udział przedstawiciele KFCh  - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh i Wacław Maniawski - Członek Zarządu KFCh - 24 IX 2015


KFCh skonsultowało Projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych - Grzegorz Michalski - Wiceprezes Zarządu KFCh - 24 IX 2015


KFCh wsparło niektóre rozwiązania, które są bardziej przejrzyste i dogodne dla firm serwisowych, a także operatorów urządzeń chłodniczych - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh - 15 IX 2015


Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące uregulowań w zakresie kliatyzacji dla pomieszczeń o odwyższonych wymaganiach higienicznych - Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh, Marek Cyniak - Członek Rady Nadzorczej KFCh - 10 IX 2015.

X