Aktualności KFCHKFCh na  zaproszenie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju przekazało stanowisko w sprawie projektu ustawy f-gazowej - 3 III 2017


Firma Serwis Janosz od lutego 2017 r. została przekształcona i obecnie działa pod firmą JANOSH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k. - 1 II 2017KFCh na zaproszenie Ministerstwa Energii przekazało stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną - Robert Grejcz - Prezes Zarządu KFCh, Prof. dr hab. Dariusz Butrymowicz - 27 I 2017


KFCh na zaproszenie Ministerstwa Energii przekazało stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii, miejsc i sposobów dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej, wymagań w zakresie pomiarów i rejestracji oraz minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach odnawialnego źródła energii - 23 I 2017


Zarząd KFCh odbył telekonferencję w celu omówienia spraw bieżących - Robert Grejcz, Grzegorz Michalski, Jerzy Stachowiak, Andrzej Żółciak, Wacław Maniawski - 9 XII 2016


Coraz łatwiej dostępna oferta czynników chłodniczych z nielegalnych źródeł (w tym R-22) - 10 XI 2016

X