Aktualności KFCHUdział w unijnych konsultacjach AREA dotyczących przyjęcia stanowiska i przekazania go Parlamentowi Europejskiemu w zakresie projektowanej unijnej legislacji f-gazowej - 15-19 III 2013 - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu, Grzegorz Michalski Członek Zarządu KFCh (w oparciu o dotychczasowe konsultacje w ramach Zarządu KFCh i Zespołów Konsultacyjnych KFCh).


KFCh odmówiło zajęcia stanowiska odnośnie projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (w zakresie zakazu stosowania metanolu m.in. w środkach czyszczących i płynach do spryskiwaczy) - ze względu na zbyt krótki okres konsultacyjny w przedmiocie pozostającym poza podstawowym obszarem działania KFCh - 15 III 2013.


KFCh przekazało do Ministerstwa Gospodarki w sprawie do projektu Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące wymagań ekoprojektu  dla  ogrzewaczy  i  podgrzewaczy wody - Lot 1 i 2 (w tym pompy ciepła) - 13 III 2013 - Grzegorz Michalski - Członek Zarządu, Józef Kisielnicki i Aleksander Archanowicz - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. odnawialnych źródeł energii, Jerzy Stachowiak i Bolesław Gaziński - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. szkoleń, certyfikacji i uprawnień zawodowych. 


Przedstawiciel KFCh wziął udział  w spotkaniu w sprawie nowelizacji unijnej legislacji f-gazowej w Ministerstwie Środowiska - 7 III 2013 - dr Andrzej Sadowski (Pełnomocnik Zarządu KFCh) i Bolesław Gaziński - Zespół Konsultacyjny KFCh ds. szkoleń, certyfikacji i uprawnień zawodowych.


KFCh przekazało stanowisko w sprawie nowelizacji unijnej legislacji f-gazowej do Ministerstwa Środowiska i Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji w ramach Zespołów Konsultacyjnych KFCh  - 4 III 2013 - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu / Zarząd KFCh.


KFCh przekazało AREA stanowisko w sprawie pisma EPEE dotyczącego fabrycznego napełniania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła (w zakresie art. 12 projektowanego Rozporządzenia f-gazowego Parlamentu Europejskiego i Rady) - 26 II 2013 - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu, Grzegorz Michalski, Robert Grejcz, Wacław Maniawski, Marek Czarnacki - Zarząd KFCh


Przedstawiciel KFCh wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - 21.II.2013 - Robert Grejcz - Członek Zarządu


Przedstawiciel KFCh wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - 24 I 2013 - Aleksander Archanowicz - Członek Zespołu Konsultacyjnego KFCh ds. odnawialnych źródeł energii  Członek Zarządu oraz Zespołu Konsultacyjnego KFCh ds. legislacji czynnikowej

X