Aktualności KFCHSpotkanie ekspertów GR2 i GR6 dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej - 30 VII 2013 - Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh


KFCh przekazało swoje stanowisko w sprawie legislacji f-gazowej krajowym delegatom do Rady Europejskiej jako odpowiedź na przegłosowane w czerwcu br. stanowisko Parlamentu Europejskiej - 19 VII 2013
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 6 lipca 2013 r. odszedł Profesor - dr hab. inż. Brunon Grochal.
Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 13 lipca br. w Gdańsku.


Decyzją Zarządu KFCh uruchomiono III edycję Firmowych f-gazowych certyfikatów zgodności KFCh z datą ważności 30.06.2014r. - 30 VI 2013


Konsultacje projektu warunków technicznych budynków w zakresie klimatyzacji w ramach Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki - 11 VI 2013 - dr Andrzej Sadowski


Tegoroczne Walne Zebranie Członków KFCh miało miejsce w Krakowie - 17 V 2013


KFCh przekazało polskim europarlamentarzystom stanowisko wypracowane w ramach AREA Członkom Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowia Publicznego (ENVI)  - 25 III 2013.

X