Aktualności KFCHZe smutkiem zawiadamiamy, że 6 lipca 2013 r. odszedł Profesor - dr hab. inż. Brunon Grochal.
Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 13 lipca br. w Gdańsku.


Decyzją Zarządu KFCh uruchomiono III edycję Firmowych f-gazowych certyfikatów zgodności KFCh z datą ważności 30.06.2014r. - 30 VI 2013


Konsultacje projektu warunków technicznych budynków w zakresie klimatyzacji w ramach Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki - 11 VI 2013 - dr Andrzej Sadowski


Tegoroczne Walne Zebranie Członków KFCh miało miejsce w Krakowie - 17 V 2013


KFCh przekazało polskim europarlamentarzystom stanowisko wypracowane w ramach AREA Członkom Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowia Publicznego (ENVI)  - 25 III 2013.


Udział w unijnych konsultacjach AREA dotyczących przyjęcia stanowiska i przekazania go Parlamentowi Europejskiemu w zakresie projektowanej unijnej legislacji f-gazowej - 15-19 III 2013 - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu, Grzegorz Michalski Członek Zarządu KFCh (w oparciu o dotychczasowe konsultacje w ramach Zarządu KFCh i Zespołów Konsultacyjnych KFCh).


KFCh odmówiło zajęcia stanowiska odnośnie projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (w zakresie zakazu stosowania metanolu m.in. w środkach czyszczących i płynach do spryskiwaczy) - ze względu na zbyt krótki okres konsultacyjny w przedmiocie pozostającym poza podstawowym obszarem działania KFCh - 15 III 2013.

2019-09-13

Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy organizuje IV Konferencję na temat CO2 jako czynnika chłodniczego. Konferencja odbędzie się pod hasłem: Eksploatacja instalacji chłodniczych CO2. 

Konferencja odbędzie się w dniu 25.11.2019 w Bydgoszczy. Będzie ona okazją do spotkania chłodników z całego kraju, do zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami technicznymi panującymi w chłodnictwie z wykorzystaniem CO2 oraz będzie bogatą płaszczyzną wymiany praktycznych doświadczeń.

Konferencje została objęta patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Miejsce konferencji: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

Dla uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia do dnia 30.09.2019 rabat.

X