Aktualności KFCHKFCh na prośbę Ministerstwa Gospodarki skonsultowało planowane uregulowanie wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik urządzeń i systemów OZE - 24 IX 2013 - Jerzy Stachowiak, Bolesław Gaziński, Włodzimierz Nekanda-Trepka - Zespół ds. Szkoleń, Certyfikacji i Uprawnień Zawodowych KFCh oraz Waldemar Wierzbicki


W dniu 11 września br. weszły w życie uregulowania dotyczące certyfikacji dla instalatorów pomp ciepła jako mikroinstalacji i małych instalacji - 17 IX 2013


Aktualny adres siedziby KFCh to: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa - 20 VIII 2013.


Spotkanie zespołu ekspertów ds wymagań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji - 20 VIII 2013 - dr Andrzej Sadowski


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - 13 VIII 2013


Spotkanie ekspertów GR2 i GR6 dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej - 30 VII 2013 - Marek Czarnacki - Członek Zarządu KFCh


KFCh przekazało swoje stanowisko w sprawie legislacji f-gazowej krajowym delegatom do Rady Europejskiej jako odpowiedź na przegłosowane w czerwcu br. stanowisko Parlamentu Europejskiej - 19 VII 2013
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 6 lipca 2013 r. odszedł Profesor - dr hab. inż. Brunon Grochal.
Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce 13 lipca br. w Gdańsku.

X