Aktualności KFCHWalne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa odbyło się 31 maja 2019 roku w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Uczestniczyło w nim 44 z ponad 110 Członków KFCh. 

opublikowano na stronie 16 lipca 2019


Międzynarodowe organizacje AREA i EPEE podejmują działania w celu zwrócenia uwagi na narastający nielegalny handel czynnikami chłodniczymi w Europie. 

opublikowano na stronie 30 października 2018KFCh przekazało do AREA informację o narastającym handlu nielegalnymi czynnikami chłodniczymi - 22 X 2018


KFCh wspiera inicjatywy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych - Wojciech Żmigrodzki - Prezes Zarządu KFCh - 18 X 2018


W spotkaniu zorganizowanym przez agendę Ministerstwa Edukacji Narodowej wziął udział reprezentant KFCh - Jan Hapka - Członek Sądu Dyscyplinarnego KFCh - 18 X 2018


KFCh wzięło udział w konferencji uzgodnieniowej na zaproszenie Ministerstwa Środowiska - Prezes KFCh Wojciech Żmigrodzki - 27 IX 2018


KFCh wsparło inicjatywę wyłączenia urządzeń chłodniczych napełnionych f-gazami i eksportowanych z państw Unii Europejskiej spod ograniczeń kontyngentowych - Grzegorz Michalski - Wiceprezes Zarządu, Robert Grejcz - Członek Zarządu - 9 VII 2018


Członkowie Władz KFCh spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Chłodnictwa Ukrainy - Andrzej Żółciak - Członek Zarządu, Marek Czarnacki - Członek Rady Nadzorczej - 11 VI 2018

2019-09-13

Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy organizuje IV Konferencję na temat CO2 jako czynnika chłodniczego. Konferencja odbędzie się pod hasłem: Eksploatacja instalacji chłodniczych CO2. 

Konferencja odbędzie się w dniu 25.11.2019 w Bydgoszczy. Będzie ona okazją do spotkania chłodników z całego kraju, do zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami technicznymi panującymi w chłodnictwie z wykorzystaniem CO2 oraz będzie bogatą płaszczyzną wymiany praktycznych doświadczeń.

Konferencje została objęta patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Miejsce konferencji: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

Dla uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia do dnia 30.09.2019 rabat.

2019-07-24
Tradycyjnie Warsztaty Amoniakalne pod patronatem KFCh. W tym roku w terminie: 24 - 25 października 2019 w Łysomicach k/Torunia
X