Aktualności KFCHFirmy KFCh w e-mailingu z dnia 25 lutego br. otrzymały zestaw materiałów i informacji ułatwiających wywiązanie się z obowiązku raportowania na dzień 28 lutego br. - 25 II 2014


Telekonferencja Zarządu KFCh dotycząca bieżących spraw - 11 II 2014


KFCh poparło kształcenie w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji w 4-letnich technikach - Wojciech Żmigrodzki, Grzegorz Michalski, Robert Grejcz, Marek Czarnacki, Wacław Maniawski - Zarząd KFCh - 11 II 2014 


W uzupełnieniu wcześniejszych informacji zamieszczamy dla Członków KFCh dokumenty zawierające  rozstrzygnięcia na korzyść Członka KFCh - 10 II 2014


Jak informuje AREA, w dniu dzisiejszym Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) zatwierdziła grudniowy kompromis zawarty z Radą Europejską w sprawie tekstu nowej legislacji f-gazowej - 30 I 2014


Firmy KFCh w e-mailingu z dnia 24 stycznia br. otrzymały zestaw materiałów i informacji ułatwiających wywiązanie się z obowiązku raportowania na dzień 31 stycznia br. - 24 I 2014


Güntner AG & Co. KG (Sp. k.) Oddzial w Polsce od grudnia 2013r. działa pod zmienioną nazwą Güntner GmbH & Co. KG (Sp. k.) Oddzial w Polsce. Pozostałe dane firmy pozostają bez zmian - 22 I 2014KFCh jako Partner wspiera prace Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki w zakresie dotyczącym naszej branży - 21 I 2014

2019-09-13

Metalko Sp. z o.o. Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy organizuje IV Konferencję na temat CO2 jako czynnika chłodniczego. Konferencja odbędzie się pod hasłem: Eksploatacja instalacji chłodniczych CO2. 

Konferencja odbędzie się w dniu 25.11.2019 w Bydgoszczy. Będzie ona okazją do spotkania chłodników z całego kraju, do zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami technicznymi panującymi w chłodnictwie z wykorzystaniem CO2 oraz będzie bogatą płaszczyzną wymiany praktycznych doświadczeń.

Konferencje została objęta patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Miejsce konferencji: Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

Dla uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia do dnia 30.09.2019 rabat.

X